Home > Renoveren, bouwen en conserveren > Binnen: muren, vloeren, afwerking en schrijnwerk > Liften
Liften PDF Afdrukken

 

alt  

Een beetje geschiedenis

In Brussel verschijnen de eerste liften op het einde van de 19e eeuw in de grote hotels, de grote winkels en in enkele appartementsgebouwen geïnspireerd   op Parijs. Vanaf de jaren 1920, wanneer het wonen in appartementen een succes kent, begint het aantal liften in Brussel toe te nemen. Aan de zijde van bekende Amerikaanse, Duitse en Franse liftfabrikanten staan belangrijke Belgische constructeurs, zoals de firma Jaspar die werledwijd exporteert. Als getuigen van talloze uitvindingen en octrooien wat betreft hun technische aspecten, zijn de liften uit deze periode dikwijls ontworpen als kleine ambachtelijke meesterwerken. Het hekken in siersmeedwerk en de kunstig bewerkte kooi in hout en voorzien van spiegels maken deel uit van de decoratie van de inkomsthal en het trappenhuis.  

 

Wetgeving over de veiligheid van liften 

Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (en zijn addenda) legt de eigenaars / beheerders van liften verschillende verplichtingen op : preventieve inspecties en onderhoud, samenstelling van een veiligheidsdossier, verplichte waarschuwingen en opschriften voor de gebruikers… Het schrijft ook de realisatie van een “risicoanalyse” en de uitvoering van een  “modernisatieprogramma” voor.

1. De risicoanalyse: standaardmethode of "op maat"

De liften van vóór 1 juli 1999 moeten een risicoanalyse ondergaan door een Externe Dienst voor Technische Controles (E.D.C.T.) Om de 10 jaar wordt een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd om na te gaan of de lift nog steeds voldoet aan de geldende veiligheidseisen. 

  alt

Bij deze analyse zijn de E.D.C.T.'s verplicht zich te houden aan de voorschriften vermeld in het technisch document Procedure voor de uitvoering van een risicoanalyse die de bijlagen I en II van het koninklijk besluit aanvult. Er zijn twee verschillende schema's:

  • de uitvoering van een "standaard" risicoanalyse op basis van een  “checklist” die alle te controleren veiligheidsaspecten vermeldt en die voor elk punt een "standaard" modernisatieoplossing voorziet. Deze methode wordt meestal op de liften van na 1958 toegepast.
  • de uitvoering van een risicoanalyse "op maat" waardoor meer bepaald met de  historische en esthetische waarde van sommige liften (meestal van vóór 1958) kan worden rekening gehouden. De risicoanalyse zal zich dan op de "Kinney-methode" baseren. Het is belangrijk om te benadrukken dat voor elk veiigheidsaspect ofwel voor de "standaard"methode ofwel voor de methode "op maat" kan worden gekozen. 
2. Het modernisatieprogramma

Naar aanleiding van de risicoanalyse moet de eigenaar / beheerder van de lift een modernisatiebedrijf contacteren. Deze zal preventieve maatregelen voorstellen die, vóór ze worden uitgevoerd, opnieuw door de E.D.C.T. worden beoordeeld om na te gaan of ze wel degelijk het risico kunnen uitschakelen of dit minstens tot op een aanvaardbaar niveau kunnen verminderen. Het is dus essentieel dat er een constructieve dialoog bestaat tussen het modernisatiebedrijf dat de eigenaar / beheerder heeft gekozen, en de E.D.T.C.  Op het einde van de werken gaat de E.D.C.T. na of deze door het modernisatiebedrijf correct worden uitgevoerd en of ze de gevonden risico's kunnen verwijderen. Na deze controle stelt het een verslag op, het zogenaamde "regularisatieattest". 

 

Voorbeelden van modernisatiewerken
Plaatsing van een elektronisch veiligheidsgordijn

Het hekken dat de liftkooi sluit beschermt de liftgebruikers onvoldoende omdat de eventuele doorgang van een voorwerp of ledemaat mogelijk is, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken bij contact met de schachtwand wanneer de kooi in beweging is. De plaatsing van een elektronisch veiligheidsgordijn doet de liftkooi onmiddellijk stoppen bij onderbreking van de lichtstraal (realisatie Atelier Paul MARIEN).

  alt
Installatie van een positieve vergrendeling van de bordesdeuren

De installatie van een positieve vergrendeling op de bordesdeuren met automatische onderbreking van de stroomkring zorgt ervoor dat  de kooi pas in beweging kan komen wanneer de bordesdeur gesloten en vergrendeld is. Deze inrichting beschermt ook tegen elke mogelijke onverwachte opening van de bordesdeur bij afwezigheid van de liftkooi (realisatie Atelier Paul MARIEN).

  alt
Installatie van een nieuwe schakelkast

De installatie van een nieuwe geautomatiseerde schakelkast gecombineerd met de vervanging van het selectiesysteem, zorgt ervoor dat de kooivloer op een exact gelijke hoogte met de verdiepingen wordt gebracht. Met het nieuwe bedieningssysteem worden ook mechanische schokken vermeden. De oude machinerie, die minder belast wordt, zal bijgevolg aanzienlijk langer meegaan. (realisatie Atelier Paul MARIEN).

  alt

 

 

De termijnen voor de modernisatie

Opgelet! De reglementering werd herzien. 
Voor meer info kunt u de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie consulteren. De belangrijkste wijzigingen, waaronder de nieuwe termijnen, worden hier vermeld.

 

Meer informatie

Klik hier om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, om het koninklijk besluit van 9 maart 2003 en de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift te consulteren, om de gemiddelde prijs van een modernisatie te kennen, of om de lijst van de E.D.T.C.'s en de lijst van erkende ondernemingen te bekijken. 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be